فیلترهای محصول

دسته بندی محصول


دولایه 40 کیلوئی فویلدار جردن
2,350,000 ﷼ 2,350,000 ﷼ 2350000.0 IRR
دولایه فویلدار 47 کیلوئی حفاظ
3,100,000 ﷼ 3,100,000 ﷼ 3100000.0 IRR
تک لایه ترموباندینگ LS400
4,500,000 ﷼ 4,500,000 ﷼ 4500000.0 IRR
دو لایه 40 کیلوئی فویلدار T250-2
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
دولایه 42 کیلوئی فویلدار T250
2,950,000 ﷼ 2,950,000 ﷼ 2950000.0 IRR
پرایمر (کالن 20 کیلوئی)
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR