در این بخش برخی از پروژه ها‌ی دیجی بام را می توانید مشاهده فرمائید.
دیجی بام ارائه کننده بهترین عایق رطوبتی تولید شده در کشور.