ارائه راهکارهای متناسب با نیاز مشتری در حمل، نصب و نگهداری صحیح از عایق نصب شده برای خدمت رسانی هر چه بیشتر و نیز ارسال بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کالای خریداری شده فرایندی در خور مشتریان دیجی بام می باشد.
مشتریان در هر لحظه بعد از نصب عایق می توانند با ارسال آدرس محل نصب، بیمه نامه مسئولیت مدنی را درب منزل خود دریافت نمایند.